ราคาที่ทางบริษัทเสนอตามใบเสนอราคา เป็นราคาขายเงินสดเท่านั้นและยังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โอนเงินผ่านธนาคารที่ระบุให้ท่านทราบพร้อมใบเสนอราคาเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายรับเงินสด

หากลูกค้าชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงินมายังบริษัท ผ่านทาง e-mail หรือ ฝ่ายขายที่ท่านได้ติดต่อไว้ เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน

สำหรับลูกค้าเก่า กรุณาแจ้งความประสงค์ปรึกษาราคาเป็นกรณีพิเศษกับทางบริษัทได้ กรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายขาย

รายการส่งเสริมการขายต่างๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางฝ่ายขาย

ไม่สามารถเรียกคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี

งานด่วน